طرز تهیه املت قارچ و جعفری؛ یک وعده ساده و لذیذ

به گزارش ورزش من و تو، ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻃﺮﺯ ﺗﻬﯿﻪ ﺍﻣﻠﺖ ﻗﺎﺭﭺ ﻭ جعفری ﮐﺎﺭﺍﻣﻠﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﭘﻨﯿﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ خواهیم گفت.

طرز تهیه املت قارچ و جعفری؛ یک وعده ساده و لذیذ

خبرنگاران | املت ها انواع مختلفی دارند و در وعده های غذایی به خصوص صبحانه سرو می شوند. شما می توانید با ترکیب سبزیجات و تخم مرغ املت های خوشمزه ای درست کنید.

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻃﺮﺯ ﺗﻬﯿﻪ ﺍﻣﻠﺖ ﻗﺎﺭﭺ ﻭ جعفری ﮐﺎﺭﺍﻣﻠﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﭘﻨﯿﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ.

ﻣﻮﺍﺩ ﻻﺯﻡ

ﺭﻭﻏﻦ ﺯﻳﺘﻮﻥ 1 ﻗﺎﺷﻖ ﺳﻮﭘﺨﻮﺭی

ﭘﻴﺎﺯ ﺳﻔﻴﺪ، ﻧﮕﻴنی ﺷﺪﻩ 1 ﻋﺪﺩ

ﻗﺎﺭﭺ ﺩﻛﻤﻪ ﺍی، ﻭﺭﻗﻪ ﺷﺪﻩ 250 ﮔﺮﻡ

ﺑﺮﮒ ﺍﺳﻔﻨﺎﺝ ﺗﺎﺯﻩ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ 2 ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ

ﭘﻨﻴﺮ پیتزا یا فتا، ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻛﻮﭼک ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ½ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ

ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ 8 ﻋﺪﺩ

ﺷﻴﺮ 2 یا 3 ﻗﺎﺷﻖ ﺳﻮﭘﺨﻮﺭی

ﻧﻤک ﻭ ﻓﻠﻔﻞ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻻﺯﻡ

ﻃﺮﺯ ﺗﻬﯿﻪ

1- ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻓﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻣﺎی 350 ﺩﺭﺟﻪ ﻓﺎﺭﻧﻬﺎﻳﺖ (175 ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮﺍﺩ) ﮔﺮﻡ ﻛﻨﻴﺪ. ﺗﺎﺑﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺗﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﭙﺮی ﺭﻭﻏﻦ ﻛﻤی ﭼﺮﺏ ﻛﻨﻴﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻫﻴﺘﺎﺑﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﺭﻭﻏﻦ ﭼﺮﺏ ﺷﻮﺩ.

2- ﺩﺭ یک ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﻛﻮﭼک ﺭﻭﻏﻦ ﺯﻳﺘﻮﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺭﺍمی ﮔﺮﻡ ﻛﻨﻴﺪ. ﭘﻴﺎﺯ ﻭ ﻗﺎﺭﭺ ﺭﺍ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ 15 ﺍﻟی 20 ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺎﺭﺍﻣلی ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ جعفری ﺭﺍ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻛمی ﻫﻢ ﺑﺰﻧﻴﺪ ﺳﭙﺲ ﻧﻤک ﻭ ﻓﻠﻔﻞ ﺭﺍ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺰﻩ ﺩﺍﺭﻛﺮﺩﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﻬﻢ ﺑﺰﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺷﻮﻧﺪ.

3- ﺩﺭ ﻻﻳﻪ ﺍﻭﻝ ﻧﺼﻒ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﻛﻒ ﺗﺎﺑﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺗﺎﺭﺕ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﻭ ﺻﺎﻑ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺭﻭی ﺁﻥ ﭘﻨﻴﺮ بریزید.

4- ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺷﻴﺮ ﺩﺭ ﻇﺮفی ﺑﻪ ﺧﻮبی ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﻤک ﻭ ﻓﻠﻔﻞ اضافه کنید.

5- ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭی ﻣﻮﺍﺩ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻻﻳﻪ ﺩﻭﻡ ﻧﺼﻒ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﺭﺍ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﻭ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺳﻄﺢ ﻏﺬﺍ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭘﻨﻴﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﺪ.

6- ﺗﺎﺑﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی 20-25 ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﺭ ﻓﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍی ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﭘﺨﺖ ﭼﻨﮕﺎلی ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﻫﻴﺘﺎﺑﻪ ﻓﺮﻭ ﻛﻨﻴﺪ. ﺍﮔﺮ ﭼﻨﮕﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪﻥ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻴﺰی ﺑﻪ ﺍﻥ ﻧﭽﺴﺒﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻏﺬﺍ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ. 5 ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﻏﺬﺍ ﺳﺮﺩ ﺷﻮﺩ. ﺳﭙﺲ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﺮﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﻳﺪ. نوش جان.

منبع: فرادید
انتشار: 25 آبان 1401 بروزرسانی: 25 آبان 1401 گردآورنده: manotosport.ir شناسه مطلب: 2117

به "طرز تهیه املت قارچ و جعفری؛ یک وعده ساده و لذیذ" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "طرز تهیه املت قارچ و جعفری؛ یک وعده ساده و لذیذ"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید