رشد 160 درصدی برنامه های سازمان آموزش وپرورش استثنایی در سال گذشته

به گزارش ورزش من و تو، تهران (پانا) - رئیس سازمان آموزش وپرورش استثنایی در نشست شورای سازمان آموزش وپرورش استثنایی که با حضور وزیر آموزش وپرورش برگزار شد از رشد 160 درصدی برنامه های سازمان آموزش وپرورش استثنایی در سال گذشته نسبت به سال 1398 خبر داد.

رشد 160 درصدی برنامه های سازمان آموزش وپرورش استثنایی در سال گذشته

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، سید جواد حسینی در این نشست با ارائه گزارشی از فعالیت سال گذشته آموزش وپرورش استثنایی گفت: سال گذشته سه بسته تحولی مدرسه انطباقی، مداخلات بهنگام طلایی و توسعه مشارکت ها، کاهش تمرکز و اجتماعی شدن با 8 برنامه و 30 فعالیت در سازمان آموزش وپرورش استثنایی تدوین و اجرایی شد و 93.3 درصد فعالیت های این بسته ها تأسیسی بود.

حسینی با اشاره به دستاوردهای بسته تحولی مدرسه انطباقی گفت: بسته تحولی مدرسه انطباقی در پی مناسب سازی تمامی ابعاد تعلیم وتربیت برای دانش آموزان با نیازهای ویژه است و در بخش مناسب سازی فضا و تجهیزات سال گذشته 64 مدرسه به صورت الگویی مناسب سازی شد و برای سال جاری هم 160مدرسه مناسب سازی خواهند شد.

وی افزود: در راستای نهضت مشارکت توان افزایی سال گذشته 84میلیارد تومان خیرین برای خرید تجهیزات توان بخشی، ورزشی و آموزشی به آموزش وپرورش استثنایی یاری کردند و در سال جاری هم 500میلیارد تومان اعتبار دیده شده است

رئیس سازمان آموزش وپرورش استثنایی گفت: بخشی دیگر از فعالیت بسته تحولی مدرسه انطباقی توسعه مراکز مسائل ویژه یادگیری بود که تعداد این مراکز از 500مرکز در سال گذشته به 785مرکز رسید.

حسینی شرح داد: افزایش مراکز مشاوره از 15مرکز به 53مرکز، سالن های ورزشی ویژه دانش آموزان استثنایی از 30سالن به 41سالن و ایجاد مراکز جامع تشخیصی، توان بخشی و مشاوره همچنین اتاق های چند حسی از جمله فعالیت های اجرا شده دربسته تحولی مدرسه انطباقی است.

معاون وزیر با بیان اینکه بر اساس آمایش سرزمینی 210مدرسه استثنایی در کشور موردنیاز است اظهار کرد: ساخت این مدارس از یک سال و نیم گذشته در قالب نهضت از خشت تا بهشت آغاز شده است و تا به امروز 145مدرسه کلنگ زنی و یا افتتاح شده است.

حسینی مناسب سازی نیروی انسانی را یکی دیگر از ابعاد بسته تحولی مدرسه انطباقی دانست و گفت: سال گذشته به 8هزار نفر زبان اشاره و خط بریل آموزش داده شد درصورتی که هدف گذاری 5هزار نفر بود و 15درصد معلمان دانش آموزان کم توان ذهنی هم مهارت های چندگانه را آموزش دیدند و برای سال 1400نهضت آموزش جهت یابی و حرکت هدف گذاری شده است.

وی افزود: تولید بیش از 7هزار محتوای آموزشی، پرورشی و توان بخشی استاندارد و بارگذاری در شبکه شاد و مناسب سازی و یا تألیف 124عنوان کتاب و درس افزار در سال گذشته از جمله اقدامات در زمینه مناسب سازی و تولید محتواهای استاندارد در بسته مدرسه انطباقی بود.

رئیس سازمان آموزش وپرورش استثنایی تکیه بر فناوری های نوین را یکی دیگر از محورهای بسته تحولی مدرسه انطباقی دانست و گفت: ایجاد اپلیکیشن جامع آموزش و اطلاع رسانی، راه اندازی سامانه ندای همراه برای دانش آموزان تلفیقی فراگیر، ایجاد پایگاه آموزش مجازی در 32استان، مناسب سازی شبکه شاد و اهدای بیش از 30هزار تبلت به دانش آموزان کم برخوردار استثنایی از جمله اقدامات اجرا شده در خصوص استفاده از فناوری های نوین در آموزش وپرورش استثنایی است.

حسینی در ادامه به تشریح دستاوردها و فعالیت های اجرا شده در خصوص بسته تحولی مداخلات بهنگام طلایی پرداخت و گفت: سال گذشته سند جامع مداخلات بهنگام طلایی در آموزش وپرورش استثنایی تدوین و اجرایی شد و افزایش 15درصدی ارائه خدمات توان بخشی به نوآموزان پیش دبستانی در این بسته تحولی هدف گذاری شده بود اما با تلاش های اجرا شده افزایش 61.7درصدی را در این حوزه شاهد بودیم.

وی افزود: هدف گذاری افزایش 45درصدی خدمات توان بخشی درون و برون مدرسه ای و تحقق 50درصدی و هدف گذاری افزایش 5درصدی خدمات مشاوره ای و تحقق 8.9درصدی از جمله دستاوردهای سال گذشته بسته تحولی مداخلات بهنگام طلایی بود.

رئیس سازمان آموزش وپرورش استثنایی افزود: برای سال تحصیلی 1400افزایش پوشش تحصیلی نوآموزان پیش دبستانی از 10هزار و 991نفر به 15هزار نفر هدف گذاری شده است.

معاون وزیر برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان و پیش دبستانی را یکی از فعالیت های بزرگ سازمان آموزش وپرورش استثنایی دانست و گفت: سال گذشته و علی رغم شرایط کرونایی 98.8درصد نوآموزان بدو ورود به دبستان تحت پوشش این برنامه قرار گرفتند و هدف گذاری این برنامه برای سال 1400پوشش 99درصدی است.

حسینی در ادامه به ارائه دستاوردها و فعالیت های اجرا شده در خصوص بسته تحولی توسعه مشارکت ها و اجتماعی شدن پرداخت و گفت: فعالیت های این بسته تحولی در چهار حوزه معلمان، اولیا، دانش آموزان و تشکل های مردمی و پیش کسوتان تدوین و اجرایی شده است.

وی افزود: طرح جمع آوری ایده های مطلوب با جمع آوری 62ایده، گروه بندی حرفه ای معلمان با مشارکت 5هزار و 253معلم و تحقق 25درصدی نظارت همتا با هدف تجربه گردانی از جمله فعالیت های بسته تحولی توسعه مشارکت ها در حوزه معلمان برای سال 99بود.

حسینی ادامه داد: ایجاد مجلس مشورتی اولیا در سطح استانی و سطح ملی، طرح مدرسه یاری اولیا با مشارکت 4هزار و 296نفر از اولیای متخصص دانش آموزان و اجرایی سازی طرح اولیای همیار معلم ویژه شرایط کرونایی از جمله فعالیت های اجرا شده بسته تحولی توسعه مشارکت ها در حوزه اولیا برای سال 99بود. برای سال 1400بسته تحولی مشارکت اولیا در 7محور تدوین شده است و به زودی اجرایی می شود.

معاون وزیر با اشاره به فعالیت های اجرا شده سال گذشته بسته تحولی توسعه مشارکت ها در حوزه دانش آموزان گفت: ایجاد مجلس دانش آموزی مستقل دانش آموزان با نیازهای ویژه در سطح منطقه ای و ملی، تحقق 70درصدی برنامه هر دانش حداقل یک نقش و یک تشکل، مشارکت 46درصد مدارس در برنامه هر مدرسه یک سرود و تحقق 41.7درصدی طرح مدام از جمله دستاوردهای سال گذشته بسته توسعه مشارکت ها در حوزه دانش آموزان است.

وی افزود: تحقق 65.1درصدی برنامه گنجینه مدیریتی، ایجاد 210باشگاه پیش کسوتان با تحقق 65.1درصدی و اجرای برنامه 100مدرسه 100دبیرخانه در 500مدرسه استثنایی از جمله دستاوردهای بسته توسعه مشارکت ها در حوزه پیش کسوتان است.

معاون وزیر یکی از نیازهای اساسی دانش آموزان استثنایی را یادگیری مهارت های فنی و حرفه ای و شغلی دانست و گفت: تدوین سند جامع آموزش های مهارتی و فنی حرفه ای، تدوین و تصویب 50استاندارد شغلی، تدوین و تصویب شیوه نامه کیفیت بخشی به آموزش های مهارتی، ایجاد دست کم 32نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزان استثنایی، تجهیز 1386کارگاه هنرستان های پیش حرفه ای و حرفه ای و تصویب آیین نامه دوره متوسطه کاردانش دانش آموزان استثنایی در شورای عالی آموزش وپرورش از جمله اقدامات در زمینه آموزش های فنی و حرفه ای به دانش آموزان با نیازهای ویژه است.

معاون وزیر در ادامه با بیان اینکه آموزش وپرورش استثنایی در قالب 785مرکز مسائل ویژه یادگیری به دانش آموزان عادی دارای مسائل یادگیری خدمات ارائه می دهد گفت: تدوین سند توسعه کمی و کیفی مراکز مسائل ویژه یادگیری با 4راهبرد، 5برنامه و 30طرح، تدوین شاخص های استانداردسازی مراکز مسائل ویژه یادگیری، طراحی اپلیکیشن اطلاع رسانی، اجرای غربالگری نوآموزان پیش دبستانی در معرض مسائل ویژه یادگیری و ارائه خدمات به دیرآموزان پیش دبستانی با تدوین 4کتاب ، بخشی از اقدامات در حوزه مراکز مسائل ویژه یادگیری است.

رئیس سازمان آموزش وپرورش استثنایی به دیگر اقدامات اجرا شده سازمان در سال 99اشاره کرد و گفت: پوشش 80درصدی دانش آموزان استثنایی در حوزه خدمات توان بخشی درون و برون مدرسه ای و استفاده 27هزار دانش آموز با نیازهای ویژه از خدمات توان بخشی برون مدرسه ای، پرداخت 6.5میلیارد تومان یاری هزینه خدمات حمایتی در 18آیتم و رشد 51درصدی بودجه سازمان از دیگر دستاوردهای سازمان آموزش وپرورش استثنایی در سال 99است.

وی افزود: بودجه مصوب سازمان در سال 1400به 296میلیارد تومان رسیده است که نشان از رشد 151درصدی دارد. در سال جاری افزایش 30درصدی ارائه خدمات توان بخشی به پیش دبستانی ها و 60درصدی به دبستانی ها هدف گذاری شده است.

معاون وزیر یکی از برنامه های دیگر سازمان را توسعه و ایجاد مراکز موردنیاز دانش آموزان با نیازهای ویژه دانست و گفت: تعداد مدارس خاص استثنایی در سال 1399به 1720مدرسه رسید که 199مدرسه بیشتر از سال 98است و با ایجاد 110مرکز تازه مسائل ویژه یادگیری تعداد این مراکز در سرانجام سال 99به 785مرکز رسیده است .

وی افزود: در سال 97سی سالن ورزشی ویژه دانش آموزان استثنایی در کشور وجود داشت که تعداد این سالن ها در سال 99به 43سالن رسیده است و 29سالن ورزشی هم در حال ساخت است. تعداد مراکز مشاوره و راهنمایی دانش آموزان استثنایی از 8مرکز در سال 97به 51مرکز در سال 99رسیده است که نشان از رشد 537درصدی دارد.

وی شرح داد: راه اندازی 210باشگاه پیش کسوتان، 32پایگاه جامع آموزش مجازی، 32پایگاه سنجش آکوستیک، 7مرکز جامع خدمات تشخیصی، مشاوره ای و توان بخشی، 32استودیوی تولید محتوای الکترونیکی و 59اتاق تربیت بدنی از حمله اقدامات نوآورانه سال 99است و تا کنون این گونه مراکز در آموزش وپرورش استثنایی وجود نداشته اند .

منبع: خبرگزاری پانا
انتشار: 11 مرداد 1400 بروزرسانی: 11 مرداد 1400 گردآورنده: manotosport.ir شناسه مطلب: 1692

به "رشد 160 درصدی برنامه های سازمان آموزش وپرورش استثنایی در سال گذشته" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "رشد 160 درصدی برنامه های سازمان آموزش وپرورش استثنایی در سال گذشته"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید