امنیت غذایی در بحران همه گیری کووید- 19

به گزارش ورزش من و تو، تهران (پانا) - شانزدهم اکتبر(25 مهرماه) روز جهانی غذا و موضوع این روز، رشد، تغذیه و پایداری است. این روز برای آگاهی از روش های پایدار کشاورزی انتخاب شده است.

امنیت غذایی در بحران همه گیری کووید- 19

قهرمانان غذا که برای تهیه غذا در جهان تلاش می کنند، باوجود بیماری همه گیر کووید- 19، خواستار همبستگی جهانی در تضمین دسترسی کافی به مواد غذایی مغذی برای همه هستند. علاوه بر این، سازمان ملل متحد، سرانجام گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار را یکی از اهداف توسعه پایدار خود قرار داده است. باوجود بیماری همه گیر کووید- 19 و محدودیت هایی که برای کاهش شیوع ویروس در نظر گرفته شده است، میزان دسترسی به مواد غذایی کاهش یافته است. بعلاوه، نتایج متعاقب عفونت سارس- کووید- دو ممکن است برای افرادی که سوءتغذیه دارند، بدتر باشد.

سال هاست که تعداد افراد گرسنه در جهان، به طور مداوم در حال افزایش است و بیماری کووید- 19 این مسأله را تشدید کرده است. در حال حاضر، در جهان 690 میلیون نفر گرسنه هستند که شامل یک نفر از هر 10 نفر است و اگر سوءتغذیه را به آن اضافه کنیم، این آمار 2 میلیارد نفر و اگر افرادی که توانایی تهیه رژیم غذایی سالم را ندارند، اضافه شوند این میزان 3 میلیارد نفر خواهد شد. 87 تا 132 میلیون نفر دیگر نیز، ممکن است به علت بیماری همه گیر، به طور مستقیم، ناامنی غذایی را تجربه کنند.

دسترسی به تغذیه مناسب در بیماری همه گیر کووید- 19 نیز مهم است. در حال حاضر، حدود 45 درصد از مرگ ومیر در بچه ها زیر پنج سال به سوءتغذیه مرتبط است.

هرروز، روز جهانی غذاست

روز جهانی غذا، نمایانگر تصویر بزرگتری برای بخش مواد غذایی و تمام جامعه است. زمان شیوع بیماری همه گیر کووید- 19، بسکمک از کشورها و سازمان ها، باوجود محدودیت و کاهش درآمد و نگرانی از افزایش بالقوه ناامنی غذایی، تلاش ویژه ای دارند تا کشاورزی به عنوان کسب وکار ضروری، بازارهای مناسب با مواد غذایی ارزان قیمت و مغذی را تامین کند و مصرف کنندگان قادر به دسترسی و خرید مواد غذایی باشند.

خطرات اصلی امنیت غذایی در سطح کشورها شامل موارد ذیل است:

همزمان با بروز بحران ویروس کرونا، ایجاد اختلال در زنجیره تامین مواد غذایی داخلی، از دست دادن درآمد و پرداخت ها که بر تولید غذا تاثیر می گذارند، باعث ایجاد تنش های شدید و خطرات امنیت غذایی در بسکمک از کشورها شده است.

به دلیل اقداماتی که برای مقابله با شیوع بیماری کووید- 19 اجرا شده است و باوجود ثبات قیمت جهانی مواد غذایی، کشورهای مختلف، سطح متفاوتی از تورم قیمت مواد غذایی در سطح خرده فروشی را تجربه می کنند.

قیمت های بالاتر خرده فروشی، همراه با کاهش درآمد به این معنی است که بیشتر خانوارها مجبور به کاهش کمیت و کیفیت مصرف مواد غذایی خود می شوند که تاثیرات بالقوه پایدار بر تغذیه و سلامت دارد.

برنامه جهانی غذا در سازمان ملل متحد هشدار داده است که علاوه بر این 135 میلیون نفری که پیش از بحران، به دلیل از دست دادن درآمد و پول، از نظر غذایی ناامن شده بودند، 130 میلیون نفر دیگر نیز تا سرانجام سال 2020، با ناامنی حاد غذایی روبرو خواهند شد. بررسی های بانک جهانی در تعدادی از کشورها، تاثیر گسترده بیماری کووید- 19 بر درآمد خانوارها و امنیت غذایی را تایید می کند.

تولیدکنندگان مواد غذایی نیز با تغییر الگوی مصرف به سمت کالاهای اصلی ارزان تر، با خسارات زیادی در غذاهای فاسدشدنی و مغذی روبرو می شوند. اگرچه ناامنی غذایی فعلی، به طورکلی تحت تاثیر کمبود مواد غذایی نیست، اما اختلالات در عرضه و تورم بر منابع اصلی کشاورزی مانند کودها و دانه ها یا کمبود نیروی کار بلندمدت در این موضوع تاثیر می گذارد و می تواند محصول فصل آینده را کاهش دهد.

بانک جهانی متعهد شده است به کشورها کمک کند تا از بروز بیماری های بعدی جلوگیری کنند و هنگام تحقق خطر، آمادگی بیشتری داشته باشند.

در ارائه راه چاره برای تهدیدهای قریب الوقوع امنیت غذایی در سراسر جهان، بسیار مهم است که سهامداران در تمام بخش ها گرد هم آیند. در ذیل، راهنمایی هایی برای این موضوع و بهترین راه چاره ها ارائه شده است:

همان طور که تاثیرات بیماری همه گیر کووید- 19 نیاز فوری مراقبت های بهداشتی را به جوامع و اقتصادها نشان داده است، انعطاف پذیری و ناکارآمدی سیستم های غذایی جهانی، منطقه ای و محلی، می تواند به عنوان یکی دیگری از پیامدهای مهم همه گیری باشد.

علاوه بر این، تاثیر مداوم بیماری کووید- 19 بر معیشت افراد در تمام بخش ها، به طور فزاینده ای، توانایی آنان در خرید مواد غذایی سالم و مقرون به صرفه را تحت تاثیر قرار می دهد. این مورد، به ویژه در جوامع محرومی که خانوارها باید 80 درصد از درآمد خود را صرف تهیه غذا کنند، یا صدها میلیون نفری که با تعطیلی مدارس، برنامه غذایی در مدارس (تنها منبع تغذیه برای بچه ها) را ازدست داده اند، احساس می شود.

بنابراین، بسیار مهم است که بخش خصوصی، دولت ها، سازمان های بین المللی و جامعه مدنی دورهم جمع شوند تا بحران های فعلی و نوظهور بهداشتی، مالی، زیست محیطی و اجتماعی را حل کنند، زیرا این مورد، مربوط به ایجاد مواد غذایی مقاوم تر، سالم، پایدار و عادلانه خواهد شد و اقدامات فوری شامل مواد ذیل لازم است:

توانایی دسترسی و قیمت گذاری مواد غذایی برای افراد، به ویژه برای اقشار آسیب پذیر با تمرکز ویژه بر حمایت از زنان و جوانان تثبیت شود. با اطمینان از تامین نیازهای فوری تغذیه ای، در برابر صدمه پایدار به سلامتی از همه مصرف کنندگان محافظت شود.

حمایت از مرزهای باز، کانال های سبز و تجارت غذایی منطقه ای برای تسهیل تامین و دسترسی به غذا برای همه و امکان سرمایه گذاری طولانی مدت در این بخش فراهم شود. از بقاء مشاغل کوچک و متوسط در سراسر زنجیره غذایی محافظت کنید.

اطمینان حاصل شود که دسترسی بیشتر به رژیم های غذایی سالم به صورت پایدار در راهبرد سیستم های غذایی پیش رو قرار گرفته است. برای پیشبرد تحول، رشد و توسعه مالی در میان همه گیری ها، از کارآفرینی در سراسر زنجیره ارزش غذایی و کشاورزی حمایت شود.

مواردی از جمله امور مالی، داده ها و دیجیتال سازی و همکاری عمومی و خصوصی، به عنوان یک امر حیاتی درباز کردن قفل انعطاف پذیری و بهبود مقاومت تاثیرات بیماری کووید- 19 بر سیستم های غذایی حیاتی فعال شوند.

اقدامات مالی و ریسک پذیری را برای حمایت از بنگاه های کوچک و بزرگ محدودشده در جریان نقدینگی زنجیره ارزش غذایی که بیشتر تحت تاثیر بیماری کووید- 19 هستند، قرار دهید.

همکاری میان بخشی و ذینفعان را برای ارائه نتایج انعطاف پذیر، تغذیه بهتر و مرفه تر برای همه ارتقاء دهید. بیماری همه گیر کووید- 19، شکنندگی سیستم های غذایی و میزان اعتماد برای تامین تغذیه موردنیاز را نشان داده است. باوجوداین شکنندگی ها که به وضوح برای همه است، چگونگی گردهمایی برای ساختن سیستم های غذایی فراگیر، پایدار، سالم و مقاوم در برابر انواع آسیب ها بیش از هر زمان دیگری، مهم است.

در مجمع جهانی اقتصاد، شاهد تعهد مجدد در قبال اقدامات برای حل این چالش هستیم که نه فقط برای مدت زمان همه گیری، بلکه برای انتقال طولانی مدت سیستم های غذایی که قرار است در آینده رخ دهد، در نظر گرفته شود.

چگونه می توانیم انعطاف پذیری سیستم غذایی را برای همیشه بهبود دهیم؟

افزایش نیازهای تولید مواد غذایی، فشار قابل توجهی را بر منابع طبیعی وارد کرده است که به نوبه خود، با کاهش منابع انسانی از نظر نیروی کار موجود برای پشتیبانی از تولید مواد غذایی به دلیل ویروس تشدید شده است. درعین حال، بیماری کووید- 19 باعث ایجاد برخی نوآوری های مقاومت در مقیاس کوچک شده است. در حال حاضر، بسکمک از مزارع با تاکید بر اهمیت غذاهای محلی و فصلی، اغلب با انتخاب کمتر در مواد خاص، محصول خود را مستقیم به مصرف کننده می فروشند. تخمین زده می شود که تا سرانجام سال جاری، بیش از 265 میلیون نفر در سراسر جهان با بحران غذایی و گرسنگی حاد روبرو شده باشند.

شکنندگی زنجیره تامین مواد غذایی

همرمان با اجرای محدودیت ناشی از بیماری همه گیر کووید-19 در سراسر اروپا، بسکمک از مرزها بسته شد و بسکمک از محموله های مواد غذایی بیش از 18 ساعت درراه ماندند و درنتیجه زمان تحویل، تا چهار روزبه تاخیر افتاد و این تنها یک نمونه است که اهمیت حیاتی جریان یکنواخت کالا از طریق زنجیره تامین مواد غذایی برای جلوگیری از خالی شدن قفسه های سوپرمارکت ها را برجسته می کند.

البته قفسه های خالی نیز تاثیر خاص خود رادارند. خرید بیش ازاندازه و ذخیره سازی آن، منجر به کمبود بسکمک از اقلام خواهد شد، زیرا برخی بیش از نیاز خرید می کنند و برخی با کمبود روبرو می شوند و درنتیجه، فروشگاه های مواد غذایی مجبور به اعمال محدودیت خرید شدند تا مصرف کنندگان درباره اقلام اساسی تجدیدنظر کنند.

در سطح جهانی، عدم تعادل کالاها، خطر کمبود غذاهای اساسی باقیمت مناسب مانند برنج را تهدید می کند. محققان اظهار کردند: بیشترین ماده غذایی در جهان برنج است و 2.5 میلیارد نفر روزانه برنج مصرف می کنند و در حال حاضر، برخی از صادرکنندگان مانند هند، ویتنام و مالزی برای تامین نیاز داخلی، صادرات را متوقف کرده اند و در این میان، بیشترین تاثیر شامل افرادی می شود که حداقل توانایی خرید رادارند.

میلیون ها کشاورز (روزمزد یا مستقل) درحالی که تامین کننده مواد غذایی در جهان هستند، با مشکلاتی نظیر فقر کاری، سوءتغذیه و بهداشت ضعیف روبرو هستند و از کمبود ایمنی و محافظت از نیروی کار و همچنین موارد دیگر رنج می برند. با درآمد کم و نامنظم و عدم حمایت اجتماعی، بسکمک از آنها برای ادامه کار، اغلب در شرایط ناامن تحریک می شوند، بنابراین خود و خانواده شان را در معرض خطرات دیگری قرار می دهند. به علاوه، هنگامی که دچار ضرر و زیان می شوند، ممکن است به راهبرهای منفی مقابله ای مانند فروش دارایی، وام های سنگین یا کار بچه ها متوسل شوند.

کارگران مهاجر کشاورزی به ویژه آسیب پذیر هستند، زیرا آنها در حمل ونقل، شرایط کار وزندگی خود با خطراتی روبرو هستند و برای دستیابی به اقدامات حمایتی اعمال شده توسط دولت ها تلاش می کنند. تضمین ایمنی و سلامت همه کارگران صنایع غذایی از تولیدکنندگان اصلی گرفته تا کسانی که در پردازش، حمل ونقل و خرده فروشی مواد غذایی ازجمله فروشندگان مواد غذایی خیابانی مشارکت دارند و همچنین درآمد و محافظت بهتر، برای نجات جان مردم و محافظت از بهداشت عمومی، معیشت مردم و امنیت غذایی حیاتی است.

اکنون زمان همبستگی و حمایت جهانی، به ویژه برای آسیب پذیرترین افراد جوامع در کشورهای در حال ظهور و درحال توسعه است. می توانیم با غلبه بر اثرات بهداشتی و مالی ناشی از بیماری همه گیر کووید- 19 و احتمال تبدیل آن به فاجعه طولانی بشردوستانه و امنیت غذایی جلوگیری کنیم.

دسترسی به غذا اکنون دغدغه اصلی است و ثابت شده که سیستم های غذایی انعطاف پذیر هستند، اما درحالی که به رکود جهانی نزدیک می شویم، آسیب پذیرترین کشورها بیشتر در معرض خطر هستند. در حال حاضر، شاهد تاثیر منفی بر بسکمک از بازارهای کار و به ویژه کار زنان هستیم که بیشترین کارگران در پردازش و بسته بندی را تشکیل می دهند. باید این اطمینان حاصل شود که آسیب پذیرترین افراد در جامعه به غذا دسترسی خواهند داشت.

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل در ارتباط با روز جهانی غذا اظهار کرد: سیستم هایی که غذا را به سفره های ما می آورند تاثیر زیادی بر اقتصاد، سلامت و محیط زیست دارند. آن ها همچنین می توانند کلید مقابله با بحران آب وهوا، مقابله با کاهش چشمگیر از دست دادن تنوع زیستی و ایجاد جوامع سالم باشند.

یافتن راه چاره، برای گرسنگی در سراسر جهان کار ساده ای نیست. با این حال، با توجه به اینکه تقریبا یک سوم مواد غذایی در سطح جهان هدر می رود، کاهش ضایعات غذا می تواند یکی از اصلی ترین راه های دستیابی به این هدف باشد.

تخمین زده می شود که کاهش ضایعات یک چهارم مواد غذایی، می تواند 870 میلیون گرسنه در سطح جهان را پوشش دهد. به دنبال بیماری همه گیر کووید- 19 و به دلایل مختلف، ضایعات مواد غذایی در برخی از نقاط جهان افزایش یافته است، زیرا کشاورزان و تولیدکنندگان به دلیل اختلال در زنجیره تامین و بسته شدن مراکز فروش مواد غذایی با مازاد مواد غذایی روبرو شدند و بسکمک از مواد غذایی تازه در سراسر جهان به ضایعات تبدیل شدند.

منبع: خبرگزاری پانا
انتشار: 26 آبان 1399 بروزرسانی: 26 آبان 1399 گردآورنده: manotosport.ir شناسه مطلب: 1212

به "امنیت غذایی در بحران همه گیری کووید- 19" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "امنیت غذایی در بحران همه گیری کووید- 19"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید