وزنه برداری

پنجم و هفتمی وزنه برداران نوجوان ایران در یک ضرب دسته 85 کیلوگرم

امیر ضا عسگری دون در پایان حرکت یک ضرب مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان جهان پنجم شد و مهدی پاپی نیز در رده هفتم قرار گرفت.

20 آبان 1398

قضاوت دو بانوی ایرانی در مسابقات پارا وزنه برداری غرب آسیا

کمیته جهانی پارا وزنه برداری از دو بانوی ایران برای قضاوت در مسابقات غرب آسیا دعوت کرد.

21 مهر 1398