شمشیربازی

چهار اعزام آسیایی و اروپایی شمشیربازان تا انتها سال 92

به گزارش خبرنگاران، علاوه بر حضور در مسابقات رسمی قهرمانی آسیا و دنیا، شمشیربازان در طی سال و برای کسب آمادگی بیشتر در مسابقات بین المللی دیگری هم شرکت می کیند که بعضا تاثیرگذار در رنکینگ دنیای آنها نیز است.

12 اسفند 1398

لیست رشته های اعزامی ایران به بازی های آسیایی 2018

لیست رشته های اعزامی ایران به بازی های آسیایی جاکارتا و زمان بندی مسابقات معین شد.

23 بهمن 1398