برنامه نویسی و علوم رایانه

لیست رشته های اعزامی ایران به بازی های آسیایی 2018

لیست رشته های اعزامی ایران به بازی های آسیایی جاکارتا و زمان بندی مسابقات معین شد.

23 بهمن 1398

بخشی از لاشه هواپیمای سقوط نموده ایرآسیا پیدا شد

خبرنگاران: رئیس سرویس ملی امداد و جستجوی اندونزی تاکید نمود که بخشی از لاشه هواپیمای سقوط نموده ایرآسیا در دریای جاوا پیدا شده است.

27 مهر 1398