شطرنج

جشنواره ورزش های بومی و محلی در دانشگاه های علوم پزشکی برگزار می گردد

دبیران تربیت بدنی مناطق آمایشی دانشگاه های علوم پزشکی مصوب کردند جشنواره ورزش های بومی و محلی و المپیاد بازی های فکری سال آینده در دانشگاه های علوم پزشکی برگزار گردد.

17 آذر 1398

توزیع تجهیزات ورزشی وبهداشتی به ارزش15میلیارد ریال در مدارس استان

به گزارش خبرنگاران، هادی زارع پور بعدازظهر چهارشنبه در گردهمایی کارشناسان تربیت بدنی و سلامت مناطق 13 گانه آموزش و پرورش استان اضافه نمود: همچنین فعالیت چهار کانون اصلاح ناهنجاریهای قامتی و راه اندازی ورزش زورخانه ای در گچساران از مهمترین اقدامات آموزش...

16 اردیبهشت 1398