12 پژوهشگر ایرانی در بین پراستنادترین پژوهشگران دنیا

به گزارش ورزش من و تو، به گزارش خبرنگاران به نقل از پایگاه استنادی علوم دنیا اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست ISC با اعلام این خبر گفت: مؤسسه کلاریویت آنالتیکس (ISI) هر ساله به معرفی پراستنادترین پژوهشگران دنیا (Highly Cited Researchers) می پردازد.

12 پژوهشگر ایرانی در بین پراستنادترین پژوهشگران دنیا

وی اضافه نمود: این فهرست شامل گروهی از پژوهشگران حوزه های موضوعی علمی مختلف بوده که در طول یک دهه گذشته با انتشار مقالاتشان توانسته اند بیشترین تعداد استنادها را دریافت کنند. این پژوهشگران براساس فعالیتشان در 21 رشته موضوعی انتخاب شده اند. همچنین پژوهشگرانی که در چند رشته به صورت همزمان (Cross-Field) فعالیت می کردند نیز تحت یک رشته جداگانه طبقه بندی شده اند.

دهقانی اظهار دشت: برای قرار دریافت در فهرست پژوهشگران برتر، کلیه فعالیت های علمی 10 ساله اخیر در سطح بین المللی از جمله تعداد مقالات، تعداد استنادها، تعداد مقالات پراستناد، تعداد استناد به مقالات پراستناد مورد بررسی قرار گرفته و همچنین مسائلی نظیر، رعایت اصول اخلاقی در پژوهش، رعایت میزان خوداستنادی در حد قابل قبول و نیز مقالات باز پس گیری شده در انتخاب یک پژوهشگر از این فهرست موثرند.

وی گفت: بر این اساس تقریباً 6 هزار و 389 پژوهشگر در سال 2020 به عنوان پژوهشگر پراستناد انتخاب شده اند.

سرپرست ISC گفت: تعداد پژوهشگران انتخاب شده از یک رشته به رشته دیگر متفاوت است که علت آن تفاوت در تعداد کل پژوهشگران در رشته ها است. در رشته ریاضی کمترین تعداد 70 نفر و در رشته پزشکی بالینی بیشترین تعداد 482 نفر در سال 2020 انتخاب شده اند که این تفاوت ناشی از تفاوت در اندازه رشته ها یا به عبارت دیگر تعداد پژوهشگران هر رشته است.

وی ادامه داد: برای انتخاب پراستنادترین پژوهشگران جهان، مقالات یک درصد پراستناد در دوره زمانی 2009 تا 2019 مطابق با فهرست پایگاه شاخص های اساسی علم (ESI) پردازش شدند. تعداد استنادهای مقالات یک درصد پراستناد یکی از معیارهای اصلی انتخاب پراستنادترین پژوهشگران جهان بوده است.

دهقانی اضافه نمود: در سال 2020 تعداد پژوهشگران پراستناد حدود 6 هزار و 389 بوده که از این میزان تعداد 2 هزار و 493 نفر در حوزه موضوعی بین رشته ای (Cross filed) بوده اند. در سال 2019 تعداد پژوهشگران پر استناد برتر جهان حدود 6 هزار و 200 بود بنابراین در فهرست سال 2020 حدود 200 پژوهشگر بیشتر انتخاب شده اند که مبتنی بر افزایش تعداد کل پژوهشگران برتر است.

سرپرست ISC ادامه داد: از جمهوری اسلامی ایران در سال 2020 مشابه سال 2019 تعداد 12 پژوهشگر برتر با وابستگی ایران در لیست 6 هزار و 389 پژوهشگر پراستناد برتر جهان قرار گرفته اند.

وی گفت: حضور پژوهشگران برتر کشور به ترتیب در حوزه های موضوعی بین رشته ای (6 نفر)، کشاورزی (2 نفر)،ریاضیات (2 نفر) و مهندسی (2 نفر) بوده اند. ضمناًً در فهرست اعلام شده برخی از پژوهشگران با بیش از یک وابستگی سازمانی متعلق به یک یا دو کشور ظاهر شده اند.

دهقانی گفت: همچنین باید ذکر شود که از 70 نفر پژوهشگر پر استناد برتر جهان در رشته ریاضیات دو نفر، دکتر مهدی دهقان و دکتر سجاد جعفری از ایران و از دانشگاه صنعتی امیر کبیر حضور داشته اند. همچنین، از 173 نفر در حوزه مهندسی دو نفر و نیز از 111 نفر در حوزه کشاورزی نیز دو نفر از ایران حضور دارد.

فهرست کامل پژوهشگران با ذکر وابستگی سازمانی و حوزه موضوعی آنها در جدول زیر ذکر شده است. در این فهرست دکتر نصرت اله وزیری، دکتر حسن کریمی مله، دکتر امید ماهیان و سیدمهدی جعفری وابستگی دوم کشور ایران و دانشگاه های معین شده در جدول ذکر شده است.

فهرست پژوهشگران برتر ایران (با وابستگی ایران) در میان پراستنادترین پژوهشگران جهان 2020
ردیف نام پژوهشگر محل خدمت رشته موضوعی
1 سجاد جعفری دانشگاه صنعتی امیرکبیر ریاضیات
2 مهدی دهقان دانشگاه صنعتی امیرکبیر ریاضیات
3 محمد میرزازاده دانشگاه گیلان مهندسی
4 امید ماهیان دانشگاه فردوسی مشهد مهندسی
5 نصرت اله وزیری دانشگاه تهران بین رشته ای
6 حمیدرضا پورقاسمی دانشگاه شیراز بین رشته ای
7 حسن کریمی مله دانشگاه صنعتی قوچان بین رشته ای
8 نورالدین قدیمی دانشگاه آزاد اسلامی بین رشته ای
9 مصطفی اسلامی دانشگاه مازندران بین رشته ای
10 امید اخوان دانشگاه صنعتی شریف بین رشته ای
11 مسعود رضایی دانشگاه تربیت مدرس علوم کشاورزی
12 سید مهدی جعفری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان علوم کشاورزی

پژوهشگران برتر جهان اسلام

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: در فهرست پژوهشگران برتر جهان، نام 13 کشور اسلامی مشاهده می شود و بر این اساس سهم کشورهای اسلامی حدود 3 درصد (2.85 درصد) پژوهشگران برتر جهان است.

وی گفت: کشور عربستان با 120 نفر، مالزی با 17 نفر، ایران با 12 نفر و ترکیه با 11 نفر بیشترین تعداد پژوهشگران پراستناد جهان در میان کشورهای اسلامی را دارند. آ

آمار کل تعداد پژوهشگران برتر جهان اسلام در جدول زیر ارائه شده و این افراد به ترتیب حروف الفبا از کشورهای اردن، امارات متحده عربی، اندونزی، ایران، پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی، عمان، قطر، لبنان، مالزی، مصر و نیجریه هستند.

برای هر پژوهشگر یک یا دو و حتی سه وابستگی سازمانی در نتایج پژوهشگران پراستناد جهان ذکر شده است و برخی از پژوهشگران نیز فقط یک وابستگی سازمانی دارند. وابستگی برخی دیگر به بیش از یک کشور است.

اگر وابستگی اول سازمانی پژوهشگران در نظر گرفته شود برخی از کشورهای اسلامی حذف و آمار برخی دیگر تغییر می کند. مثلاً آمار عربستان سعودی از 120 پژوهشگر برتر به 104 نفر، آمار مالزی از 17 پژوهشگر برتر به 13 نفر، آمار کشور ایران از 12 پژوهشگر برتر به 8 نفر کاهش می یابد.

یا آمار کشور ترکیه براساس وابستگی اول سازمانی از 11 به یک پژوهشگر و آمار پاکستان از 9 به دو پژوهشگر برتر تقلیل می یابد.

تعداد پژوهشگران پراستناد برتر کشورهای اسلامی در سال 2020
ردیف نام کشور تعداد پژوهشگر برتر صرفاً بر اساس وابستگی کشور تعداد پژوهشگر برتر بر حسب وابستگی اول کشور
1 اردن 1 صفر
2 امارات متحده عربی 1 1
3 اندونزی 1 صفر
4 ایران 12 8
5 پاکستان 9 2
6 ترکیه 11 1
7 عربستان سعودی 120 104
8 عمان 2 2
9 قطر 3 3
10 لبنان 2 2
11 مالزی 17 13
12 مصر 2 1
13 نیجریه 1 1
تعداد کل 182 138

دهقانی درباره آمار جهانی گفت: کشور آمریکا با 2650 نفر (41.5 درصد)، چین با 770 نفر (12.1 درصد)، انگلستان با 514 نفر (8 درصد)، آلمان با 345 نفر (5.4 درصد)، استرالیا با 305 نفر (4.8 درصد)، کانادا با 195 نفر (3.1 درصد)، هلند با 181 نفر (2.8 درصد)، فرانسه با 160 نفر (2.5 درصد)، سوئیس با 154 نفر (2.4 درصد) و اسپانیا با 103 نفر (1.6 درصد) بیشترین تعداد پژوهشگران پراستناد جهان را دارند. بر این اساس 84.2 درصد پژوهشگران برتر جهان متعلق به 10 کشور هستند.

10 کشور برتر پژوهشگران پر استناد در سال 2020 و سهم هریک از جهان
کشور آمریکا چین انگلیس آلمان استرالیا کانادا هلند فرانسه سوئیس اسپانیا
تعداد 2650 770 514 345 305 195 181 160 154 103
سهم (درصد) 41.5 12.1 8 5.4 4.8 3.1 2.8 2.5 2.4 1.6

سرپرست ISC در ادامه گفت: لازم به ذکر است که میزان رشد پژوهشگران برتر کشور چین به طور قابل ملاحظه ای در حال افزایش است به طوری که در سال 2018 با 482 نفر (7.9 درصد)، در سال 2019 با 636 نفر (10.2 درصد) و در سال 2020 با 770 نفر (12.1 درصد) افزایش یافته است.

وی اضافه نمود: این درحالی است که سهم پژوهشگران برتر کشور آمریکا در 2020 حدود 2.5 درصد و کشور انگلستان 0.3 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. با توجه به اینکه سهم سایر 10 کشور برتر جهان از پژوهشگران جهان در 2020 تقریباً ثابت بوده است، به نظر می رسد افزایش سهم کشور چین از کاهش کشورهای آمریکا و انگلیس اجرا شده است.

دهقانی گفت: همچنین 26 نفر از برندگان جوایز نوبل در این فهرست قرار دارند که 3 نفر آنها مربوط به برندگان نوبل سال جاری هستند.

وی اضافه نمود: دانشگاه های هاروارد آمریکا با 188 پژوهشگر، آکادمی علوم چین با 124 پژوهشگر و استنفورد با 106 پژوهشگر سه سازمانی هستند که بیشترین تعداد پژوهشگران برتر جهان را در اختیار دارند.

سرپرست ISC گفت: پژوهشگران پراستناد، کیفی ترین و پراستنادترین مقالات علمی جهان را انتشار داده اند و لذا در حوزه موضوعی تخصصی خود بعنوان پژوهشگر مؤثر در سطح بین المللی شناخته و معرفی شده اند. اما باید در نظر داشت که امروزه مؤثر بودن فقط در تعداد استنادها خلاصه نمی شود، بلکه رفع مسائل جامعه و اثرگذاری اقتصادی، اجتماعی، فناورانه و نوآورانه از سایر ابعادی هستند که باید مورد توجه پژوهشگران قرار گیرند.

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: 3 دی 1399 بروزرسانی: 3 دی 1399 گردآورنده: manotosport.ir شناسه مطلب: 1289

به "12 پژوهشگر ایرانی در بین پراستنادترین پژوهشگران دنیا" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "12 پژوهشگر ایرانی در بین پراستنادترین پژوهشگران دنیا"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید