بهترین اپراتور اینترنت کدام است؟ آنالیز استان به استان

به گزارش ورزش من و تو، روزنامه هفت صبح - احمدرضا نجفی: دست اپراتور های اینترنتی برای کاربران رو شده و حالا هر کسی می تواند شرایط کیفیت اینترنت برای هر کدام از اپراتور ها را در استان محل زندگی خود آنالیز کند. وزارت ارتباطات، اطلاعات مربوط به کیفیت اینترنت را در سامانه نت سنج پلاس که به تازگی راه اندازی شده ارائه نموده است.

بهترین اپراتور اینترنت کدام است؟ آنالیز استان به استان

علاوه بر رتبه بندی اپراتور های اینترنت در هر استان بر اساس چهار گروه کاربری تجاری، بازی آنلاین، تماس اینترنتی و دانلود حجیم، امکان تست سرعت اینترنت داخلی و بین المللی در این سامانه فراهم شده است. همچنین شما با انتخاب منطقه محل زندگی تان می توانید نتیجه تست سرعت را برای کاربران اینترنت که در نزدیکی شما زندگی می نمایند مشاهده کنید تا ببینید سرعت اینترنت در منطقه مورد نظرتان عموماً چقدر است.

در این گزارش ضمن آنالیز رتبه بندی اپراتور های اینترنت ثابت در استان های مختلف، شرایط کلی کیفیت اینترنت در هر استان را آورده ایمن که شامل 11 اپراتور شاتل، پیشگامان، مخابرات، آسیاتک، حلماگستر، صبانت، لایزر، پارس آنلاین، رهام تک، فن آوا و های وب می گردد. طبیعتاً صرفاً کیفیت اینترنت نمی تواند معیار خوبی برای انتخاب بهترین اپراتور باشد، چرا که در انتخاب تان باید قیمت و تعرفه بسته های اینترنت هر کدام از اپراتور ها را هم در نظر بگیرید. شاید با این کار نتیجه تغییرات زیادی داشته باشد. این گزارش بر مبنای اطلاعات ارائه شده توسط سامانه نت سنج پلاس نوشته شده و ممکن است با تجربه کاربری شما مغایر باشد؛ پس بهتر است زیاد از خواندن آن عصبانی نشوید!

بهترین اپراتور اینترنت در استان آذربایجان شرقی

شرایط کلی اینترنت برای کاربران استان آذربایجان شرقی با مرکزیت تبریز، خوب ارزیابی شده است. بر اساس اطلاعات سامانه نت سنج پلاس کیفیت اینترنت در هر پنج گروه کاربری، تجاری، بازی آنلاین، تماس اینترنتی، دانلود حجیم و وبگردی سبزرنگ است.

 • دانلود حجیم:

  شاتل، مخابرات، رهام داتک
 • تماس اینترنتی:

  شاتل، مخابرات، آسیاتک
 • بازی آنلاین:

  شاتل، مخابرات، آسیاتک
 • کاربران تجاری:

  شاتل، مخابرات، آسیاتک

بهترین اپراتور اینترنت در استان آذربایجان غربی

شرایط کلی اینترنت استان آذربایجان غربی با مرکزیت ارومیه چندان قابل تعریف نیست. سامانه نت سنج پلاس می گوید کیفیت در هر پنج گروه کاربری تجاری، بازی آنلاین، تماس اینترنتی، دانلود حجیم و وبگردی در شرایط متوسط واقع شده است و زردرنگ است.

 • دانلود حجیم:

  شاتل، پیشگامان، آسیاتک
 • تماس اینترنتی:

  شاتل، آسیاتک، پیشگامان
 • بازی آنلاین:

  شاتل، آسیاتک، پیشگامان
 • کاربران تجاری:

  شاتل، پیشگامان، آسیاتک

بهترین اپراتور اینترنت در استان اردبیل

کیفیت اینترنت استان اردبیل در هر پنج گروه کاربری تجاری، بازی آنلاین، تماس اینترنتی، دانلود حجیم و وبگردی متوسط ارزیابی شده و در شرایط زردرنگ واقع شده است. بر اساس اطلاعات سامانه نت سنج پلاس، اپراتور شاتل عملکرد بهتری نسبت به دیگر اپراتور ها دارد.

 • دانلود حجیم:

  شاتل، حلماگستر
 • تماس اینترنتی:

  شاتل، آسیاتک
 • بازی آنلاین:

  شاتل، آسیاتک
 • کاربران تجاری:

  شاتل، حلماگستر

بهترین اپراتوراینترنت در استان اصفهان

کیفیت اینترنت در استان اصفهان چندان قابل تعریف نیست. اغلب گروه ها در این استان با اینترنت متوسط روبه رو هستند و شرایط برای کاربرانی که اینترنت را برای وبگردی می خواهند، به مراتب بدتر است. کیفیت اینترنت گروه وبگردی در این استان ضعیف ارزیابی شده است.

 • دانلود حجیم:

  شاتل، پیشگامان، حلماگستر
 • تماس اینترنتی:

  شاتل، آسیاتک، پیشگامان
 • بازی آنلاین:

  شاتل، آسیاتک، پیشگامان
 • کاربران تجاری:

  شاتل، پیشگامان، آسیاتک

بهترین اپراتور اینترنت در استان البرز

اینترنت استان البرز برای وبگردی چندان مناسب نیست. سامانه نت سنج پلاس می گوید اینترنت در این استان برای کاربران تجاری، بازی و تماس اینترنتی شرایط خوبی دارد، اما شرایط برای دانلود حجیم و وبگردی در شرایط متوسط قرار گرفته است.

 • دانلود حجیم:

  شاتل، لایزر، رهام داتک
 • تماس اینترنتی:

  آسیاتک، شاتل، مخابرات
 • بازی آنلاین:

  شاتل، آسیاتک، مخابرات
 • کاربران تجاری:

  شاتل، آسیاتک، مخابرات

بهترین اپراتور اینترنت در استان ایلام

سامانه نت سنج پلاس کیفیت اینترنت استان ایلام را در سه گروه کاربری تجاری، بازی آنلاین و تماس اینترنتی متوسط ارزیابی نموده و شرایط در این گروه ها زردرنگ است. کاربرانی که در اینترنت به دنبال دانلود حجیم یا وبگردی هستند، شرایط بهتری را تجربه می نمایند.

 • دانلود حجیم:

  پیشگامان، مخابرات
 • تماس اینترنتی:

  آسیاتک، پیشگامان
 • بازی آنلاین:

  پیشگامان، آسیاتک
 • کاربران تجاری:

  پیشگامان، آسیاتک

بهترین اپراتور اینترنت در استان بوشهر

کیفیت اینترنت در استان بوشهر به طور کلی خوب ارزیابی شده است. سامانه نت سنج پلاس اعلام نموده شرایط در هر پنج گروه کاربری تجاری، بازی آنلاین، تماس اینترنتی، دانلود حجیم و وبگردی سبزرنگ است. صبانت و مخابرات بهترین عملکرد را در این استان دارند.

 • دانلود حجیم:

  صبانت، مخابرات
 • تماس اینترنتی:

  مخابرات، آسیاتک
 • بازی آنلاین:

  مخابرات، آسیاتک
 • کاربران تجاری:

  صبانت، مخابرات

بهترین اپراتور اینترنت در استان تهران

کیفیت اینترنت به طور کلی در استان تهران از طرف وزارت ارتباطات خوب ارزیابی شده و شرایط در همه دسته های وبگردی، دانلود حجیم، تماس اینترنت، بازی و کاربران تجاری سبزرنگ است. در این استان اپراتور شاتل بهترین اپراتور اینترنت به حساب می آید.

 • دانلود حجیم:

  شاتل، پیشگامان، مخابرات، حلماگستر
 • تماس اینترنتی:

  آسیاتک، شاتل، پیشگامان، مخابرات
 • بازی آنلاین:

  شاتل، آسیاتک، پیشگامان، مخابرات
 • کاربران تجاری:

  شاتل، پیشگامان، مخابرات، آسیاتک

بهترین اپراتور اینترنت در استان چهارمحال و بختیاری

کیفیت اینترنت استان چهارمحال و بختیاری با مرکزیت شهرکرد در هر پنج گروه کاربری تجاری، بازی آنلاین، تماس اینترنتی، دانلود حجیم و وبگردی متوسط ارزیابی شده و در شرایط زردرنگ واقع شده است. بر اساس اطلاعات سامانه نت سنج پلاس، اپراتور شاتل عملکرد بهتری نسبت به دیگر اپراتور ها از خود نشان می دهد.

 • دانلود حجیم:

  شاتل، آسیاتک، پیشگامان
 • تماس اینترنتی:

  شاتل، آسیاتک، پیشگامان
 • بازی آنلاین:

  شاتل، آسیاتک، پیشگامان
 • کاربران تجاری:

  شاتل، آسیاتک، پیشگامان

بهترین اپراتور اینترنت در استان خراسان جنوبی

سامانه نت سنج پلاس کیفیت اینترنت در استان خراسان جنوبی با مرکزیت بیرجند را در دو گروه بازی و تماس اینترنتی ضعیف ارزیابی نموده است. شرایط در این دو گروه قرمزرنگ و در سه گروه دیگر یعنی کاربری تجاری، دانلود حجیم و وبگردی زردرنگ اعلام شده است.

 • دانلود حجیم:

  شاتل، پیشگامان، آسیاتک
 • تماس اینترنتی:

  آسیاتک، شاتل، پیشگامان
 • بازی آنلاین:

  شاتل، آسیاتک، پیشگامان
 • کاربران تجاری:

  شاتل، پیشگامان، آسیاتک

بهترین اپراتور اینترنت در استان خراسان رضوی

شرایط اینترنت در مشهد و استان خراسان رضوی اسفناک است! سامانه نت سنج پلاس کیفیت اینترنت این استان را در هر پنج گروه وبگردی، دانلود حجیم، تماس اینترنتی، بازی آنلاین و کاربری تجاری ضعیف ارزیابی نموده و شرایط اینترنت در این استان قرمزرنگ است.

 • دانلود حجیم:

  شاتل، پیشگامان، آسیاتک
 • تماس اینترنتی:

  شاتل، آسیاتک، پیشگامان
 • بازی آنلاین:

  شاتل، پیشگامان، آسیاتک
 • کاربران تجاری:

  شاتل، پیشگامان، آسیاتک

بهترین اپراتور اینترنت در استان خراسان شمالی

کیفیت اینترنت در استان خراسان شمالی به مرکزیت بجنورد قابل تعریف نیست. سامانه نت سنج پلاس شرایط اینترنت این استان را زردرنگ و متوسط ارزیابی نموده و حتی این شرایط برای کاربرانی که به دنبال دانلود حجیم هستند، قرمزرنگ اعلام شده است.

 • دانلود حجیم:

  پیشگامان، آسیاتک
 • تماس اینترنتی:

  پیشگامان، پارس آنلاین
 • بازی آنلاین:

  پیشگامان، پارس آنلاین
 • کاربران تجاری:

  پیشگامان، پارس آنلاین

بهترین اپراتور اینترنت در استان خوزستان

کیفیت اینترنت استان خوزستان در هر پنج گروه کاربری تجاری، بازی آنلاین، تماس اینترنتی، دانلود حجیم و وبگردی متوسط ارزیابی شده و در شرایط زردرنگ واقع شده است. بر اساس اطلاعات سامانه نت سنج پلاس، اپراتور شاتل عملکرد بهتری نسبت به دیگر اپراتور ها از خود نشان داده است.

 • دانلود حجیم:

  شاتل، آسیاتک، پیشگامان
 • تماس اینترنتی:

  شاتل، آسیاتک، پارس آنلاین
 • بازی آنلاین:

  شاتل، آسیاتک، پارس آنلاین
 • کاربران تجاری:

  شاتل، آسیاتک، پیشگامان

بهترین اپراتور اینترنت در استان زنجان

اگر ساکن زنجان هستید، بهتر است بی خیال تماس اینترنتی شوید، چرا که کیفیت اینترنت در این گروه ضعیف ارزیابی شده و در شرایط قرمز واقع شده است. دیگر گروه ها هم چندان قابل تعریف نیست. بر اساس اطلاعات سامانه نت سنج پلاس شرایط در چهار گروه دیگر زردرنگ است.

 • دانلود حجیم:

  شاتل، صبانت، پیشگامان
 • تماس اینترنتی:

  شاتل، پیشگامان، آسیاتک
 • بازی آنلاین:

  شاتل، پیشگامان، آسیاتک
 • کاربران تجاری:

  شاتل، پیشگامان، آسیاتک

بهترین اپراتور اینترنت در استان سمنان

کیفیت اینترنت برای کاربران استان سمنان در گروه های تماس اینترنتی و دانلود حجیم از طرف سامانه نت سنج پلاس خوب ارزیابی شده، اما سه گروه دیگر یعنی وبگردی، کاربران تجاری و بازی اینترنتی شرایط اینترنت متوسطی دارند.

 • دانلود حجیم:

  شاتل، مخابرات
 • تماس اینترنتی:

  شاتل، مخابرات
 • بازی آنلاین:

  شاتل، آسیاتک
 • کاربران تجاری:

  شاتل، آسیاتک

بهترین اپراتور اینترنت در استان سیستان و بلوچستان

شامانه نت سنج پلاس شرایط اینترنت ثابت در استان سیستان و بلوچستان را متوسط ارزیابی نموده و شرایط در هر پنج گروه کاربری تجاری، بازی آنلاین، تماس اینترنتی، دانلود حجیم و وبگردی زردرنگ اعلام شده است. دو اپراتور پارس آنلاین و آسیاتک در این استان شرایط بهتری دارند.

 • دانلود حجیم:

  آسیاتک، پارس آنلاین
 • تماس اینترنتی:

  پارس آنلاین، آسیاتک
 • بازی آنلاین:

  پارس آنلاین، آسیاتک
 • کاربران تجاری:

  پارس آنلاین، آسیاتک

بهترین اپراتور اینترنت در استان فارس

کاربرانی که از اینترنت برای دانلود حجیم یا تماس اینترنتی استفاده می نمایند، در استان فارس با کیفیت خوب روبه رو هستند. شرایط برای سه گروه دیگر یعنی کاربران تجاری، بازی آنلاین و وبگردی چندان مناسب نیست و متوسط ارزیابی شده است.

 • دانلود حجیم:

  شاتل، آسیاتک، مخابرات
 • تماس اینترنتی:

  شاتل، آسیاتک، مخابرات
 • بازی آنلاین:

  شاتل، آسیاتک، پارس آنلاین
 • کاربران تجاری:

  شاتل، آسیاتک، پارس آنلاین

بهترین اپراتور اینترنت در استان قزوین

شامانه نت سنج پلاس شرایط اینترنت در استان قزوین را به طور کلی خوب ارزیابی نموده و کیفیت اینترنت در هر پنج گروه کاربران تجاری، بازی، تماس اینترنتی، دانلود حجیم و وبگردی سبزرنگ است. شاتل بهترین عملکرد را در این استان از خود نشان داده است.

 • دانلود حجیم:

  شاتل، حلماگستر، مخابرات
 • تماس اینترنتی:

  شاتل، مخابرات، حلماگستر
 • بازی آنلاین:

  شاتل، مخابرات، پیشگامان
 • کاربران تجاری:

  شاتل، مخابرات، حلماگستر

بهترین اپراتور اینترنت در استان قم

سامانه نت سنج پلاس در استان قم اطلاعاتی درباره کیفیت کلی اینترنت ارائه ننموده است و صرفاً به معرفی اپراتور های برتر در پنج گروه کاربری بسنده نموده است. اطلاعات این سامانه نشان می دهد شاتل بهترین عملکرد را در استان قم دارد و بعد از آن نوبت به پیشگامان می رسد.

 • دانلود حجیم:

  شاتل، حلماگستر، پیشگامان
 • تماس اینترنتی:

  شاتل، پیشگامان، آسیاتک
 • بازی آنلاین:

  شاتل، پیشگامان، آسیاتک
 • کاربران تجاری:

  شاتل، پیشگامان، حلماگستر

بهترین اپراتور اینترنت در استان کردستان

کیفیت اینترنت در استان کردستان با مرکزیت سنندج به طور کلی در سامانه نت سنج پلاس متوسط ارزیابی شده و کیفیت در هر چهار گروه تجاری، بازی، تماس اینترنتی، دانلود حجیم و وبگردی زردرنگ است. در این استان اپراتور های شاتل و حلماگستر عملکرد بهتری دارند.

 • دانلود حجیم:

  شاتل، حلماگستر، پیشگامان
 • تماس اینترنتی:

  شاتل، حلماگستر، آسیاتک
 • بازی آنلاین:

  شاتل، حلماگستر، آسیاتک
 • کاربران تجاری:

  شاتل، حلماگستر، پیشگامان

بهترین اپراتور اینترنت در استان کرمان

شرایط اینترنت استان کرمان عموماً در محدوده زردرنگ واقع شده است و کیفیت آن در سه گروه کاربری تجاری، بازی و تماس اینترنتی متوسط ارزیابی شده است، اما کاربرانی که به دنبال دانلود حجیم یا وبگردی هستند، با کمترین کیفیت به شبکه اینترنت متصل می شوند.

 • دانلود حجیم:

  شاتل، حلماگستر، آسیاتک
 • تماس اینترنتی:

  شاتل، حلماگستر، آسیاتک
 • بازی آنلاین:

  شاتل، حلماگستر، آسیاتک
 • کاربران تجاری:

  شاتل، حلماگستر، آسیاتک

بهترین اپراتور اینترنت در استان کرمانشاه

کیفیت اینترنت استان کرمانشاه در هر پنج گروه کاربری تجاری، بازی آنلاین، تماس اینترنتی، دانلود و وبگردی متوسط ارزیابی شده و در شرایط زردرنگ واقع شده است. بر اساس اطلاعات سامانه نت سنج پلاس، اپراتور شاتل عملکرد بهتری نسبت به دیگر اپراتور ها از خود نشان می دهد.

 • دانلود حجیم:

  شاتل، آسیاتک، صبانت
 • تماس اینترنتی:

  شاتل، پارس آنلاین، فن آورا
 • بازی آنلاین:

  شاتل، پارس آنلاین، آسیاتک
 • کاربران تجاری:

  شاتل، پارس آنلاین، آسیاتک

بهترین اپراتور اینترنت در استان کهگیلویه و بویراحمد

شرایط اینترنت در استان کهگیلویه و بویراحمد به مرکزیت یاسوج اصلاً مناسب نیست. بر اساس اطلاعات سامانه نت سنج پلاس کیفیت اینترنت در هر پنج گروه کاربری تجاری، بازی آنلاین، تماس اینترنتی، دانلود حجیم و وبگردی ضعیف ارزیابی شده و قرمزرنگ است.

 • دانلود حجیم:

  شاتل، آسیاتک
 • تماس اینترنتی:

  آسیاتک، شاتل
 • بازی آنلاین:

  آسیاتک، شاتل
 • کاربران تجاری:

  شاتل، آسیاتک

بهترین اپراتور اینترنت در استان گلستان

کیفیت اینترنت در استان گلستان با مرکزیت گرگان عموماً در حالت متوسط واقع شده است و بر اساس اعلام وزارت ارتباطات، زردرنگ است. کاربرانی که از اینترنت بیشتر برای وبگردی استفاده می نمایند، شرایط بهتری نسبت به دیگر گروه ها دارند و کیفیت اینترنت در این گروه خوب ارزیابی شده است.

 • دانلود حجیم:

  صبانت، پارس آنلاین
 • تماس اینترنتی:

  پارس آنلاین، صبانت
 • بازی آنلاین:

  پارس آنلاین، صبانت
 • کاربران تجاری:

  پارس آنلاین، صبانت

بهترین اپراتور اینترنت در استان گیلان

کیفیت اینترنت در استان گیلان چندان خوب نیست. سامانه نت سنج پلاس شرایط اپراتور های اینترنت استان گیلان را در هر پنج گروه وبگردی، دانلود حجیم، تماس اینترنت، بازی و کاربران تجاری زردرنگ ارزیابی نموده و به آن ها لقب متوسط داده است. شاتل بالاترین کیفیت اینترنت را در این استان ارائهت می نماید.

 • دانلود حجیم:

  شاتل، پیشگامان، آسیاتک
 • تماس اینترنتی:

  شاتل، پیشگامان، آسیاتک
 • بازی آنلاین:

  شاتل، پیشگامان، آسیاتک
 • کاربران تجاری:

  شاتل، پیشگامان، آسیاتک

بهترین اپراتور اینترنت در استان لرستان

کیفیت اینترنت ثابت استان لرستان در سه گروه کاربران تجاری، بازی و تماس اینترنتی از طرف سامانه نت سنج پلاس خوب ارزیابی شده است کاربرانی که از اینترنت برای دانلود حجیم یا وبگردی استفاده می نمایند، با کیفیت پایین تری سروکار دارند.

 • دانلود حجیم:

  شاتل، آسیاتک
 • تماس اینترنتی:

  مخابرات، شاتل
 • بازی آنلاین:

  شاتل، مخابرات
 • کاربران تجاری:

  شاتل، مخابرات

بهترین اپراتور اینترنت در استان مازندران

شرایط اینترنت در استان مازندران عموماً متوسط است و چندان تعریفی ندارد. کیفیت اپراتور های اینترنت برای مشتریانی که به دنبال دانلود حجیم هستند، ضعیف ارزیابی شده و در شرایط قرمز واقع شده است. شرایط اینترنت برای دیگر گروه ها متوسط است.

 • دانلود حجیم:

  شاتل، پیشگامان، آسیاتک
 • تماس اینترنتی:

  شاتل، آسیاتک، پیشگامان
 • بازی آنلاین:

  شاتل، آسیاتک، پیشگامان
 • کاربران تجاری:

  شاتل، پیشگامان، آسیاتک

بهترین اپراتور اینترنت در استان مرکزی

کیفیت اینترنت استان مرکزی در هر پنج گروه کاربری تجاری، بازی آنلاین، تماس اینترنتی، دانلود حجیم و وبگردی متوسط ارزیابی شده و در شرایط زردرنگ واقع شده است. بر اساس اطلاعات سامانه نت سنج پلاس، اپراتور شاتل کارنامه بهتری در اراک دارد.

 • دانلود حجیم:

  شاتل، پیشگامان، آسیاتک
 • تماس اینترنتی:

  شاتل، پیشگامان، آسیاتک
 • بازی آنلاین:

  شاتل، پیشگامان، آسیاتک
 • کاربران تجاری:

  شاتل، پیشگامان، آسیاتک

بهترین اپراتور اینترنت در استان هرمزگان

کیفیت اینترنت استان هرمزگان در چهار گروه کاربری تجاری، بازی آنلاین، تماس اینترنتی و وبگردی در شرایط زردرنگ واقع شده است و متوسط ارزیابی شده است. در این بین کاربرانی که دنبال دانلود حجیم هستند، شرایط بهتری دارند چرا که کیفیت اینترنت در این گروه خوب اعلام شده است.

 • دانلود حجیم:

  مخابرات
 • تماس اینترنتی:

  آسیاتک
 • بازی آنلاین:

  آسیاتک
 • کاربران تجاری:

  آسیاتک

بهترین اپراتور اینترنت در استان همدان

کیفیت اینترنت به طور کلی در استان همدان از طرف ورازت ارتباطات خوب ارزیابی شده و شرایط در همه دسته های وبگردی، دانلود حجیم، تماس اینترنت، بازی و کاربران تجاری سبزرنگ است. در این استان اپراتور شاتل بهترین عملکرد را دارد.

 • دانلود حجیم:

  شاتل، پیشگامان، مخابرات
 • تماس اینترنتی:

  شاتل، پیشگامان، مخابرات
 • بازی آنلاین:

  شاتل، پیشگامان، مخابرات
 • کاربران تجاری:

  شاتل، پیشگامان، مخابرات

بهترین اپراتور اینترنت در استان یزد

کیفیت اینترنت استان یزد در هر پنج گروه کاربری تجاری، بازی آنلاین، تماس اینترنتی، دانلود حجیم و وبگردی متوسط ارزیابی شده و در شرایط زردرنگ واقع شده است. بر اساس اطلاعات سامانه نت سنج پلاس، اپراتور شاتل عملکرد بهتری نسبت به دیگر اپراتور ها از خود نشان می دهد.

 • دانلود حجیم:

  شاتل، آسیاتک، پیشگامان
 • تماس اینترنتی:

  پارس آنلاین، آسیاتک، شاتل
 • بازی آنلاین:

  پارس آنلاین، آسیاتک، شاتل
 • کاربران تجاری:

  شاتل، آسیاتک، پیشگامان
منبع: برترین ها
انتشار: 3 شهریور 1399 بروزرسانی: 5 مهر 1399 گردآورنده: manotosport.ir شناسه مطلب: 1038

به "بهترین اپراتور اینترنت کدام است؟ آنالیز استان به استان" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بهترین اپراتور اینترنت کدام است؟ آنالیز استان به استان"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید